Förstudien – lägger grunden till ett lyckat projekt

Med en genomförd förstudie lägger du grunden för att lyckas med själva genomförandeprojektet. Förstudien är ett bra beslutsunderlag då den bland annat visar effekter och konsekvenser av den tänkta förändringen samt konsekvenserna av att inte genomföra förändringen. Dessutom pekar den ut riktningen för det fortsatta arbetet i projektet. Vi hjälper dig med förstudien.

Förstudien skapar bra förutsättningar och utgör ett grundligt underlag för det kommande projektet

Genom satsningar på bra teknik och smarta verktyg kan organisationer åstadkomma stora förbättringar av sin verksamhet. Införandet av nya system och verktyg ger dock sällan några effekter i sig. Det är först när verktyget används och blir integrerat i verksamheten som effekterna uppstår.

För att ett projekt ska kunna skapa effekter i en verksamhet krävs därför insikt i hur verksamheten fungerar och vilka arbetsprocesser som finns. Med hjälp av den insikten kan man sedan identifiera vad som behöver göras för att nå de önskade effekterna, hur det ska gå till samt hur det påverkar användarna. Detta kan man göra genom en förstudie. Förstudien skapar bra förutsättningar för det fortsatta arbetet och kan exempelvis utgöra underlag för allt ifrån beslut, upphandling och projektstyrning till design och utveckling.

Därför ska du göra en förstudie

Det finns flera bra anledningar till att göra en förstudie:

 • Skapar förutsättningar för att maximera nyttan av en investering
 • Utgör underlag för beslut och för fortsatt arbete i ett projekt
 • Bra förberedelser kan spara både tid och pengar senare i projektet
 • Ger ökad insikt i verksamheten
 • Skapar förståelse för användare och förändringsbehov
 • Belyser effekter och konsekvenser av en förändring
 • Belyser konsekvenser av att inte införa en förändring
Förstudie hos Soleil - vår metod

Förstudie hos Soleil - vår metod

 

Starta förändringsarbetet med en förstudie

Vi hjälper er med förstudien, oavsett om ni vill utreda vilka möjligheter som finns eller om ni redan kommit fram till vilken typ av förändring som ni vill genomföra. Välj vårt färdiga paket eller komponera en egen lösning baserad på er situation och behov.

Vi kan hjälpa er med:

 • Nulägesanalys
 • Informationsklassificering
 • Effektkartläggning
 • Rekommendation inför fortsatt arbete
 • Anpassningar i verksamheten och optimering av processer
 • Underlag till förändringsledning
 • Kravspecifikation
 • Business case
 • Projektdirektiv/Projektplan

Kontakta oss, vi tar gärna fram en offert och förslag på ett upplägg.

Resultat av vårt arbete

Eskilstuna kommun sparar  750 000 kronor per år tack vare SiteVision

Eskilstuna kommun sparar 750 000 kronor per år tack vare SiteVision

I december 2016 lanserade Eskilstuna kommun en ny externwebb med uppdaterad layout och med mindre än...

Läs mer
Örebro kommun – lätt att hitta rätt oavsett hur besökarna surfar

Örebro kommun – lätt att hitta rätt oavsett hur besökarna surfar

Örebro kommun har utvecklat en hel familj av webbplatser i en enda plattform och gjort det enklare f...

Läs mer
Botkyrka kommun – intranät skräddarsytt efter varje användare

Botkyrka kommun – intranät skräddarsytt efter varje användare

Startsidan på Botkyrka kommuns intranät är inte bara mobilanpassad, utan finns även i en extra avska...

Läs mer
Kontaktperson

Catharina Carlsson

Verksamhetsutvecklare & Förstudieledare
+46 72 073 03 04

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.