Processutveckling
Processutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling – gör rätt saker på rätt sätt

I alla organisationer finns det potential att förbättra, effektivisera och modernisera verksamheten, inte minst genom digitalisering. Det är dock vanligt att fokus hamnar på den tekniska utvecklingen, även när det är själva verksamheten man vill förändra. Genom att flytta fokus från tekniken och istället se till hela förändringen kan du förbättra förutsättningarna att nå målen. Det gör du bland annat genom att lägga mer kraft på anpassningar av verksamhetsprocesser och genom att ge mer stöd till användarna. Vi hjälper dig hela vägen.

Förbättra och effektivisera förmågan att skapa värde

Se till att organisationen gör rätt saker och på rätt sätt. Att göra rätt saker handlar om att säkerställa att verksamhetens processer skapar värde och bidrar till organisationens mål. En bra verksamhetsprocess ger nytta för kunden per automatik. Att göra saker rätt handlar om att genomföra processerna på bästa och effektivast möjliga sätt, något som bland annat förutsätter bra verktyg och systemstöd.

En förutsättning för att kunna säkerställa att man gör rätt saker och att man gör saker rätt är att man har insikt i verksamheten och dess processer, hur de hänger samman med varandra och hur de är kopplade mot organisationens strategi och mål.

Därför ska du arbeta med verksamhetsutveckling

Det finns flera bra anledningar till att arbeta med verksamhetsutveckling:

 • Öka effektiviteten och frigör tid
 • Öka produktiviteten och få ut mer av verksamheten
 • Säkerställ att ni gör rätt saker
 • Få mer engagerade medarbetare
 • Öka sannolikheten att nå projektmålen
 • Öka insikten i hur verksamhetens processer fungerar för att kunna ta bättre beslut

Ta kontrollen över verksamhetens utveckling

Vi kan hjälpa dig att komma igång och genomföra hela förändringsprocessen från start till mål. Det kan vi göra parallellt med en teknisk utveckling. Vi kan även hjälpa till med fristående tjänster inom verksamhetsutveckling. Allt beroende på din situation och behov.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Förstudier
 • Processkartläggningar
 • Optimering av processer och arbetssätt
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Fokus på utveckling av specifika områden, som exempelvis dokumenthantering

Kontakta oss, vi tar gärna fram en offert och förslag på ett upplägg.

Resultat av vårt arbete

Eskilstuna kommun sparar  750 000 kronor per år tack vare SiteVision

Eskilstuna kommun sparar 750 000 kronor per år tack vare SiteVision

I december 2016 lanserade Eskilstuna kommun en ny externwebb med uppdaterad layout och med mindre än...

Läs mer
Örebro kommun – lätt att hitta rätt oavsett hur besökarna surfar

Örebro kommun – lätt att hitta rätt oavsett hur besökarna surfar

Örebro kommun har utvecklat en hel familj av webbplatser i en enda plattform och gjort det enklare f...

Läs mer
Botkyrka kommun – intranät skräddarsytt efter varje användare

Botkyrka kommun – intranät skräddarsytt efter varje användare

Startsidan på Botkyrka kommuns intranät är inte bara mobilanpassad, utan finns även i en extra avska...

Läs mer
Kontaktperson

Catharina Carlsson

Verksamhetsutvecklare & Förstudieledare
+46 72 073 03 04

Kontakta mig

Tack för ditt mail!

Tack för ditt mail! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt.

Öppna produktblad

×
Något gick fel, prova igen.