Ulrika Billström pratar webbinnehåll på Solinarium 2016

2016-05-20

Killer Content på Intranät

Ulrika Billström från Soleil pratade på Solinarium 2016 - "Allt om intranät" om fördelarna med ett riktigt bra innehåll på intranät och hur du kan arbeta för att skapa innehåll som både blir hittat och läst.

Så skriver du bra innehåll för ditt intranät

Innan du sätter igång att producera content (innehåll) måste du ha målet med intranätet klart för dig. Du kan ha många olika delmål, men det viktigaste målet med intranätet är ändå att hjälpa medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter.

När du sedan sätter igång, tänk på det här:

  1. Skriv för målgruppen - Eftersom målgruppen på ett intranät är begränsad, vet du redan hur mycket målgruppen vet om ämnet och vad de behöver veta mer. Du kan också anpassa språket efter dina kollegor.
  2. Information is for action not storage - Det är viktigt med innehåll som fokuserar på problemlösning i användarens vardag och innehåll som är aktuellt. Rensa bort alla gammalt! Du får dessutom högre kvalitet på sökresultatet när du gör det.
  3. Skriv kort, skriv kort, SKRIV ÄNNU KORTARE - Vi vill tänka snabbt och vara effektiva på jobbet. Vi använder läsplattor och mobiler på jobbet. Skriv därför så kort som möjligt.
  4. Lägg information på sidor, inte i bilagor - Ingen är intresserad av att öppna en 37 sidor lång pdf-fil i mobilen och där börja leta efter information.
  5. Skriv för sökfunktionen - När du skriver för sökfunktionen får du ett sökresultat med högre kvalitet och samtidigt underlättar du för målgruppen att ta till sig innehållet.
  6. Ha en strategi för och arbeta aktivt med innehåll som har låg relevans och/eller låg kvalitet - På ett socialt intranät är numera alla producenter av innehåll. Då är det viktigt att ha en strategi för hur du ska åtgärda innehåll som antingen har låg relevans för målgruppen och/eller låg kvalitet.

Tack till Ulrika för värdefulla tips!

Vi fortsätter att sammanfattar övriga föreläsares presentationer från Solinarium 2016 här. Följ oss gärna via Facebook, Twitter och Linkedin.