Effektivare och nöjdare medarbetare

2016-05-19

Effektivare och nöjdare medarbetare med agila metoder

På Solinarium 2016 gav Tomas Gustavsson, Karlstad Universitet och TUK AB, en mycket uppskattad föreläsning i ämnet agila metoder och dess fördelar.

Fördelar med agila metoder

Att arbeta agilt ger många fördelar och forskningen visar att det inte bara är ett arbetssätt för IT-organisationen utan kan användas i många olika branscher och nivåer i företag.

Tomas pratade om att startskottet för en leverans är att man måste kunna visa att lösningen kan göra nytta inom 90 dagar. Att arbeta agilt är alltså ett effektivt sätt att snabbt få resultat.

Det här är fördelarna med ett agilt arbetssätt:

  • Bättre samarbete i teamet
  • Ökad kundinteraktion
  • Ökad produktivitet och effektivitet
  • Ökad flexibilitet och högre förändringsbenägenhet
  • Bättre förståelse av mål, uppgifter och krav

Den ideala teamstorleken

Forskning har visat att den ideala teamstorleken är 5-9 personer. Då är gruppen som mest balanserad vad gäller de tre parametrarna produktivitet, kvalitet och responsiveness, dvs tid för att slutföra jobb. Responsiveness påverkas inte av teamstorleken, däremot produktiviteten och kvaliteten. Grupper med färre antal medlemmar än 5-9 är mer effektiva men har också lägre kvalitet.

En annan viktig slutsats i forskningen är att produktiviteten kan bli 60 % högre när en teammedlem endast tillhör ett team och inte flera.

Så kommer du igång

Tomas avslutade sin föreläsning med följande tips på hur du kommer igång med en agil arbetsmetod:

  • Evolution, inte revolution!
  • Gör det enkelt att göra allt synligt
  • Öka kommunikationen med dagligt ståuppmöte och förfiningsmöten
  • Påbörja en puls med PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Vi säger stort tack till Tomas för värdefulla tips!

Vi fortsätter att sammanfattar övriga föreläsares presentationer från Solinarium 2016 här. Följ oss gärna via Facebook, Twitter och Linkedin.