Exempelbild

2015-07-08

Snyggt Intranät i SiteVision

Göteborgs Stadsmission har med hjälp av Soleil och Advant byggt en intranät med fokus på medarbetarens behov.

Engagemang

Genom stort engangemang hos medarbetarna och förtroende hos ledningen togs struktur och funktioner fram genom två workshops. Med Social Collaboration som grund samt några anpassningar och utvecklade extra funktioner fick Stadsmissionen fram ett intranät för sina 600 medarbetare inom tid och budget.

För mer info se GKS Intranät.